top of page

MUUTOSPELI

Muutospeli on visuaalinen fasilitointimenetelmä yhteisen ymmärryksen, yhteistyön ja tilannekuvan luomista varten muutoskeskustelun tueksi. Peli auttaa ymmärtämään muutoksen eri ulottuvuuksia ja keskustelemaan muutokseen liittyvistä tunteista rakentavasti. 

Muutospelin taustalla on ajatus siitä, että muutokseen voidaan vaikuttaa yhdessä eikä kukaan tee muutosta yksin. Se, miten muutokseen suhtaudutaan ja miten se yhdessä ymmärretään, vaikuttaa myös muutoksen suuntaan ja lopputulokseen.

 

Muutospeli on yhteiskehitetty Sitran alumnien kanssa osana muutoskyky-ryhmän työskentelyä 2021-2022.

 

Oma roolini: työskentelyprosessin suunnittelu, toteuttaminen ja työskentelyn fasilitointi. 

Työskentelyn dokumentaatio: kartta, josta tuli peli

 

Muutospeli_v2.jpg
Muutospelicanva_painoversio_A3.jpg
bottom of page