top of page

AURORA AI - TEKOÄLYOHJELMAN

OPPIMISMUOTOILU

Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n tavoitteena on ihmiskeskeinen yhteiskunta. Olen työskennellyt kesästä 2020 lähtien kollegani Tuire Suihkosen kanssa ohjelman osaamisen kehittämisen parissa tiiviissä yhteistyössä AuroraAI-tiimin kanssa.

 

Olemme käyttäneet erilaisia oppimismuotoilun menetelmiä oppijaymmärryksen keräämiseen, kokonaiskuvan muodostamiseen sekä oppimista tukevien toimenpiteiden konseptointiin ja ideointiin. Olemme myös käytännössä toteuttaneet erilaisia osaamisen kehittämisen toimenpiteitä AuroraAI-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 

» Kokonaiskuvan kartoitus
» Työkirjaproto

Screenshot 2021-04-11 at 11.28.31.png
Screenshot 2021-04-11 at 11.29.02.png
bottom of page